Teamcoaching

Ontdekken hoe fijn het is om beter samen te werken?
De samenwerking optimaliseren? Om als team goed samen te werken is het belangrijk persoonlijke kwaliteiten van een ieder optimaal in te zetten en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Deze training bied je een combinatie van theorie, plezier, inzicht in jezelf en je collega’s. Kortom: teambuilding in de werkpraktijk, samen met je collega’s!

Waarom deze training?
Aanleiding voor het volgen van een traject teamcoaching kan verschillend zijn: soms is er behoefte aan verbinding, wil een team samen creatiever zijn of heeft het team simpelweg een boost nodig. Teamcoaching is ook geschikt voor een team dat al flinke stappen heeft gezet. In alle gevallen wordt maatwerk geleverd in de begeleiding, om de volgende stap te kunnen zetten naar een (nog meer) effectieve samenwerking.

Resultaat

 • De teamleden zijn zich bewust van hun persoonlijke én teamgerichte kwaliteiten, valkuilen en uitdaginge
 • De teamleden durven én zijn in staat om elkaar aan te spreken op gedrag en resultaat
 • De teamleden hebben handvatten om op effectieve wijze om te gaan met stress en spanning
 • De teamleden maken gezamenlijke afspraken om dagelijkse zaken effectiever en/of efficiënter aan te pakken en durven daarbij uit hun comfortzone te stappen
 • De teamleden ontwikkelen een uniforme werkwijze om zaken binnen het team op te lossen
 • De teamleden zijn trots op zichzelf, het team en hun unieke toegevoegde bijdrage aan de organisatie
  Een gezellige en inspirerende dag!

Voor wie?
De training is geschikt voor alle medewerkers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma

Bijeenkomst 1:

 • (Hernieuwde) Kennismaking: elkaar (nog beter) en de begeleider leren kennen
 • Wens en verwachting: de persoonlijke leerwens en de verwachtingen van elkaar in de bijeenkomsten
 • Kennismaking met de methodiek dat inzicht geeft in persoonlijke drives en behoeften, in kwaliteiten en valkuilen
 • Persoonlijke kracht: ontdekken van ieders communicatiestijl, eventueel met een richtinggevende test
 • Teamkracht: Hoe ziet de teamsamenstelling eruit? (Her)kenning? Wat zijn de sterke kanten van het team, wat zijn de uitdagingen voor het team? Welke invloed heeft dit op de onderlinge samenwerking?
 • Reflectie en oefeningen
 • Evaluatie & Tussentijdse actie

Bijeenkomst 2:

 • Terugkoppeling over de tussentijdse acties
 • Het nut van feedback geven én ontvangen met praktische tips en oefeningen
 • Een efficiënt team met het teamdoelmatigheidsmodel
 • Concrete afspraken maken
 • Buddy’s: tweetallen helpen elkaar in de tussentijd met de voorgenomen acties.
 • Succeswens aan elkaar

Bijeenkomst 3:

 • Terugkoppeling: Hoe ging het in de tussentijd?
 • Aanscherpen: Wat kan beter?
 • Eigen leerpunten: Welke losse eindjes zijn er?
 • Vieren: Dat wat is behaald!

Methodiek
Het traject teamcoaching bestaat uit specifiek op maat gemaakte bijeenkomsten. Daarom kan afgeweken worden van het vaste programma. Gedurende het traject wordt er gewerkt met diverse modellen die inzicht geven in kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Dit draagt bij aan het bespreken van gezamenlijke knelpunten, geeft inzicht in onderlinge reactiepatronen en zorgt voor het optimaliseren van de teamsamenstelling. Voorafgaand ontvangt elke deelnemer een schriftelijke persoonlijke intake. De verwachtingen, leerdoelstellingen en ontwikkelpunten die op dat moment actueel zijn worden hierin aangegeven. Na de eerste bijeenkomst worden er ‘buddies’ gevormd. Deze tweetallen komen in de periode na de eerste bijeenkomst nog een keer bij elkaar om ervaringen te delen en feedback te geven en ontvangen. In de training wordt specifiek aandacht besteed aan de borging van kennis en vaardigheden.

Investering In tijd
3 dagdelen