Werken met de meldcode

Meldcode kindermishandeling

Waarom ‘Meldcode kindermishandeling’?
Vermoedens van kindermishandeling leiden vaak tot veel vragen. “Zie ik het wel goed, het kan toch niet waar zijn, het zijn zulke aardige ouders, als ik er iets van zeg dan halen ze het kind van de opvang, ik kan niets bewijzen”… etc. Waarschijnlijk kent u de wettelijke verplichting om de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te volgen bij vermoedens. Deze stappen zien er op papier gemakkelijk uit, maar zijn in de praktijk een stuk lastiger. Met name als het gaat om stap 3: gesprek voeren met ouders. Een belangrijke stap omdat u de relatie met ouders niet wilt beschadigen.

Resultaat
Kans Kwadraat kent de kinderopvang en wil een bijdrage aan een veilige omgeving voor kinderen. Wij kennen de branche bijzonder goed en helpen u graag bij het uitvoeren van deze lastige maar belangrijke taak. Daarom sluiten wij aan bij de Week tegen de kindermishandeling en hebben wij twee speciale trainingen voor u op maat ontwikkeld. Uitgangspunt van deze trainingen is zorgen voor de veiligheid van het kind én behoud van het contact met ouders.

Programma
U kunt kiezen uit twee trainingen:

1.Training “Zie ik het goed… mijn rol als leid(st)er”
1-daagse training voor de pedagogische werkers die op de groep staan. Aan het eind kennen zij hun verantwoordelijkheid binnen de stappen van de Meldcode.: zij weten welke signalen zij serieus moeten nemen, hoe zij hierover kunnen communiceren met ouders en met hun leidinggevende.

2.Training “De juiste acties ondernemen… mijn rol als leidinggevende”
1-daagse training voor leidinggevenden. Aan het eind van de dag kent de leidinggevende haar verantwoordelijkheid binnen de stappen van de Meldcode. Zij weten hoe zij om moeten gaan met de signalen die van medewerkers komen, hoe zij hierover kunnen communiceren met ouders en welke organisaties buiten de organisatie kunnen helpen.

Het is ook mogelijk deze training in-company!

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Hans Gotze via info@crescatconsultancy.nl.