Gezonde start

Het maatschappelijk belang om kinderen vanaf heel jonge leeftijd zo gezond mogelijk te laten opgroeien is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld: dat biedt kinderen een gezonde start. En daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven. Hiervoor zijn geschoolde, goed geïnformeerde beroepskrachten nodig.

Voor wie is de scholing?
‘Een Gezonde Start’ is een praktische scholing gericht op (toekomstig) pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Doel van de scholing 
Een Gezonde Start leert (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders, samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving te bieden waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven. Op die manier:

  • Dragen ze bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen.
  • Helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.
  • Bieden ze ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.
  • Versterken ze hun deskundigheid en professionaliteit.

Opzet van de scholing
De scholing omvat een basismodule en een aantal verdiepingsmodules die dieper ingaan op de thema’s voeding, beweging, gewicht en veilig gedrag en veilige omgeving. De scholing ‘Een Gezonde Start’ is flexibel inzetbaar.

Basismodule
De basismodule omvat 3 fysieke bijeenkomsten van elk 2,5 uur:

  • Bijeenkomst 1 over een gezonde leefstijl (ook van de cursisten/studenten zelf).
  • Bijeenkomst 2 over de interactie met kinderen rondom een gezonde leefstijl.
  • Bijeenkomst 3 over de interactie met ouders rondom een gezonde leefstijl van hun kind(eren).

Verdiepende modules

De verdiepende modules, elk tussen de 4 en 6 uur, kunnen naar wens apart worden ingezet. Voordat één of meerdere verdiepende modules aan bod komen, dient de basismodule gevolgd te worden.

Aanpak Gezonde Kinderopvang

In de scholing Een Gezonde Start krijg je handvatten om te werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang van het RIVM Centrum Gezond Leven. De aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De scholing kan een eerste stap zijn om de aanpak te implementeren in de praktijk. Ga naar www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie over de aanpak Gezonde Kinderopvang.