Beleidsdocumenten en protocollen

Elke kinderopvangvoorziening is wettelijk verplicht haar visie en werkwijze vast te leggen in beleidsdocumenten en protocollen. Deze documenten zijn nodig om ouders, teamleden en samenwerkende partners inzicht te geven in de werkwijze van de kinderopvang. De werkwijze geeft heldere richtlijnen aan het het creëren van een fysieke en veilige plek voor de kinderen, waar zij zicht optimaal kunnen ontwikkelen.

De inspectie kinderopvang beoordeeld jaarlijks of deze documenten voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals deze zijn opgenomen in de wet- en regelgeving. Wij weten als geen ander hoe uitdagend het is om op de hoogte te blijven van de continue veranderende wet- en regelgeving. Wij weten als geen ander hoe hard houders, leidinggevenden en pedagogische werkers zich dagelijks focussen om een optimale speel- en ontwikkelomgeving die veilig is te creëren voor kinderen.

Crescat ondersteunt de kinderopvangorganisatie door alle (pedagogische) beleidstukken op te stellen. Hierbij zijn de visie, de werkwijze en uw populatie leidend bij het opstellen van de documenten.

De volgende beleidsdocumenten kunnen door Crescat voor u worden opgesteld:
– Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
– Beleid veiligheid en gezondheid
– Pedagogisch beleidsplan
– Informatiepakket ouders
– Diverse protocollen, zoals de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, vermissing van een kind of kinderen met opvallend gedrag.

Naast het (her)schrijven van uw organisatiedocumenten, is het mogelijk om uw beleid binnen uw organisatie door onze coaches te laten implementeren in uw organisatie. Dit kan onder andere door het inplannen van workshops en studiedagen.