GROW (online) academy

Als kinderopvanghouders hebben wij ervaren hoe moeilijk het is om aan de wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van coaching te voldoen, terwijl onze branche te maken heeft met een hoge personeelstekort, een hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim en er een tekort is aan gekwalificeerde coaches.

In onze zoektocht naar kwaliteit en continuïteit kwamen wij tot mooie inzichten en de oplossing in een online leeromgeving : The GROW Academy

The Grow academy is een online leeromgeving, waarbij het leerplezier van een individu of team toeneemt. Onze ervaring leert ons dat als er rekening wordt gehouden met de leerstijl, leerbehoefte, leertempo van een team of individuele teamlid, het leerplezier toeneemt en er binnen de organisatie een lerende cultuur wordt gecreëerd.

Daarnaast levert de GROW academy een kinderopvangorganisatie een aantal voordelen op:

 • Voldoet 100% aan de coachingsvoorwaarden die zijn opgenomen in de wet Kinderopvang.
 • De coaching wordt aangeboden door gekwalificeerde trainers die kennis hebben van de ontwikkeling van het jonge kind, Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Oog voor interactie, orthopedagogiek.
 • Kinderopvanghouders betalen alleen de kosten van de coaching en zijn niet gebonden aan langdurige arbeidsovereenkomsten.
 • De coaching gaat ALTIJD door!!!!
 • Real time information ten tijde van een inspectie.
 • Aantoonbaar bewijs dat de coaching per medewerker heeft plaatsgevonden.
 • Gemotiveerd personeel, doordat zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
 • Ziekteverzuimverlaging, doordat de werkdruk afneemt.
 • Geschoolde medewerkers hebben een grote toegevoegde waarde aan het in standhouden van de kwaliteit .
 • Samen met de houder, de leidinggevende en een medewerker kan er aan de hand van het functioneren van de medewerker, een coachingsplan worden opgesteld waarin wij ze helpen groeien.
 • U betaalt voor een jaar coaching per medewerker € 300 en betaalt u in 1x een keer dan betaalt u € 275.

Wilt u weten hoe de GROW academy u kan ondersteunen, neemt u gerust contact op met info@crescatconsultancy.nl.