PEDAGOGISCHE KWALITEIT

Een pedagogische medewerker of team dat in haar volledige kracht staat, dat kennis heeft van de ontwikkeling van een kind, dat dagelijks vol (com)passie met de kinderen werkt bepaalt de kwaliteit van de kinderopvang.

Het is daarom van cruciaal belang dat kinderopvanghouders en leidinggevenden blijven investeren om het pedagogisch- en didactisch handelen te verrijken door coaching en scholing.

De verschillende coaches en trainers voldoen aan de kwalificatie eisen die zijn opgenomen in de CAO Kinderopvang of zijn erkend door het Arbeidsmarkt FCB. Daarnaast hebben zij in hun loopbaan kennis opgedaan als pedagogisch medewerker, leidinggevende of als beleidsmedewerker en zijn getraind in verschillende coachingsmodellen.

Alle trainers en coaches hebben als doel om individuele pedagogische werkers of teams handvaten aan te reiken, zodat zij in hun kracht staan.