Nieuws vanuit CRESCAT

Nieuws

Wet IKK 2018

Wet IKK: 5 belangrijke maatregelen voor pm’ers De Eerste Kamer stemt op 21 maart over de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Als zij akkoord gaan, gaat er vanaf 1 januari 2018 veel veranderen. Vakbond FNV...

Lees Meer
Nieuws

Laatste subsidietranche OOG voor interactie

Vanaf 2 januari 2018 kunnen werkgevers voor de laatste keer de subsidieaanvraag voor Taal- en interactievaardigheden indienen via de uitvoeringsinstantie van SZW. De training 'Oog voor interactie' heeft als doel om...

Lees Meer
Nieuws

Werken met baby’s

Kwaliteitseisen wet IKK In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle...

Lees Meer
Nieuws

Beleid en protocollen

Conform de Wet Kinderopvang dienen organisaties hun visie en werkwijze vastgelegd te hebben in beleidsdocumenten en protocollen. Deze documenten worden jaarlijks door de inspectie beoordeeld aan de hand van de criteria...

Lees Meer