Beleid en protocollen

Conform de Wet Kinderopvang dienen organisaties hun visie en werkwijze vastgelegd te hebben in beleidsdocumenten en protocollen. Deze documenten worden jaarlijks door de inspectie beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de wet- en regelgeving.

Crescat stelt indien gewenst alle benodigde beleidsdocumenten en protocollen voor uw onderneming op. Hierbij zijn de visie, de werkwijze en de specifieke locatiekenmerken van uw organisatie leidend. Groepsobservatie en gesprekken met één of meerdere vertegenwoordigers uit de organisatie kunnen cruciaal zijn voor het opstellen van de documenten.

De volgende beleidsstukken kunnen door Crescat worden opgesteld:
– Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
– Beleid veiligheid en gezondheid
– Pedagogisch beleidsplan
– Informatiepakket ouders
– VVE beleid
– Ouderbeleid
– Scholingsbeleid
– Personeelsbeleid
– Meerjarenbeleid

Na het schrijven van de beleidsstukken is het mogelijk om door één van de adviseurs van Crescat Consultancy de vernieuwde beleidsstukken te laten implementeren. Dit kan onder andere door het inplannen van workshops en studiedagen.