Werken met baby´s

Werken met baby’s (voor beroepskrachten)

Incompany-training

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers, pedagogisch stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden.

Doel
De training ‘Werken met baby’s’ is gericht op de rol van pedagogisch medewerkers bij de verbetering van babyopvang.

Resultaat
Na afloop weet u wat uw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. U weet hoe u daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe u samenwerkt in uw team en hoe u contact onderhoudt met de ouders.

Inhoud
De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Visie op baby’s en babyopvang
Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning
Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie
Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit
Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
Bijeenkomst 8: Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.
De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg. De opzet van de training is in 2012 herzien (zie onderzoek: Kwaliteitsimpuls cursus werken met baby’s)

Niveau
U functioneert minimaal op mbo-niveau 3. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Kwalificatie
U ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van 80 procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal deelnemers is zestien.

Duur
Acht bijeenkomsten van 2,5 uur.
Studiebelasting: 40 uur.

Kosten
Crescat levert de trainer en het trainingsmateriaal. De kosten per medewerker bedragen  € 7.200.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Certificering verplicht in 2023
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@crescatconsultancy.nl