Taaltraining 3F

Taaleisen

Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog. Voor pedagogisch medewerkers op VVE-groepen gaan de eisen voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar 2F. Pedagogisch medewerkers uit de G37 en de G86 voldoen inmiddels aan de eisen of zijn hier bijna klaar mee. Nu zijn de 250 kleinere gemeenten aan de beurt. Vanuit de nieuwe wet IKK gaat er ook de eis gelden dat pedagogisch medewerkers qua spreekvaardigheid het taalniveau 3F behalen.

Het nieuwe en laatste aanvraagtijdvak voor de subsidie Taal 3f gaat 1 januari 2018 van start. Wees er snel bij!

Naast de subsidie Tel mee met Taal bieden veel gemeenten financiering voor 3F training voor VVE-medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente of vraag ons contact op te nemen.

Waarom de training?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Investering:
In tijd: 8 bijeenkomsten van elk 4 uur en een programma op maat via onze online-leeromgeving.

Zie voor meer info over de financiën onze Brochure Op weg naar 3F.

Subsidie
Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OC&W, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgt. U kunt een subsidieaanvraag voor 2018 indienen tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Daarnaast is er voor het scholen van VVE-medewerkers naar 3F vanuit veel gemeenten subsidie beschikbaar. We werken met veel gemeenten samen, laat het ons weten of we hierin kunnen ondersteunen.

Programma en methodiek
De “Blended” 3F taaltraining is een combinatie van een online leeromgeving. Voorafgaand aan de training vindt een nulmeting plaats en na afloop wordt een erkende taaltoets afgenomen.
We maken gebruik van de erkende taaltoetsorganisatie Mister Dutch en tevens maken we gebruik van Bisbee in combinatie met de erkende TOA taaltoets.

Contact met Crescat consultancy
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op via info@crescatconsultancy.nl.