Oog Voor Interactie voor pedagogische medewerkers

Taal- en interactievaardigheden
Als pedagogisch medewerker ben jij de hele dag met kinderen in de weer. De manier waarop je met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen – alleen of met andere kinderen. Jij maakt voor ieder kind die leuke en leerzame opvangomgeving. De training ‘Oog voor Interactie’ versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die jij daarvoor gebruikt. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen – nog – leuker en waardevoller te maken!

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Voor beide werksoorten is een eigen trainershandleiding en cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden heel concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn. Het materiaal is ook geschikt voor gastouders (0 tot 12 jaar) die werken op 2F-taalniveau.
Goed gewaardeerd

Deelnemers over de training
‘Ik ervaar de training als heel positief. Fijn dat er voor de BSO en KDV een apart programma is. Er is ruimte voor humor, maar de serieuze ondertoon blijft.’
‘Leuk en leerzaam, met veel afwisseling in de bijeenkomsten. Ik begrijp nu pas echt waarom die interactievaardigheden zo belangrijk zijn, ik begrijp het én ik doe het!’
Luister ook naar de reacties in de video.

Inhoud
De training is opgebouwd uit drie leergebieden:
Interactievaardigheden:
Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Taalvaardigheid
Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.
Reflectie en leren van en met elkaar:
Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.
Het boek ‘Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering’ (Strik & Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training en dient voor elke cursist aangeschaft te worden (ad € 29,90).

Opzet van de training
– bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur;
– biedt persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindgesprek in kleine groepjes;
– vraagt 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.