Laatste subsidietranche OOG voor interactie

Vanaf 2 januari 2018 kunnen werkgevers voor de laatste keer de subsidieaanvraag voor Taal- en interactievaardigheden indienen via de uitvoeringsinstantie van SZW. De training ‘Oog voor interactie’ heeft als doel om pedagogische werkers  de taal- en interactievaardigheden tijdens het omgaan met kinderen te vergroten.

OOG en interactie gaat uit van de kracht van medewerkers. Door het inzetten van video-feedback en collegiale consultaties kijken pedagogische medewerkers naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar hun kracht zit in het contact met kinderen en waar verbetering mogelijk is.

Effectieve en positieve interactie vraagt om zelfreflectie, bewustwording van het effect van interactie met kinderen  en de wil om te groeien bij het toepassen van de interactievaardigheden.

Organisaties die willen investeren in het verrijken van het pedagogisch- en didactisch handelen van hun medewerkers kunnen de scholing door Crescat consultancy laten verzorgen.