Coaching en ondersteuning (IKK)

De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang heeft bepaald dat binnen een kinderopvangorganisatie elke medewerker jaarlijks coaching en begeleiding moet hebben ontvangen door een HBO coach. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. De verdeling van het totaal
aantal uren over de medewerkers is maatwerk en wordt door de kinderopvanghouder of leidinggevende bepaald.

Het is om meerdere reden aan te raden om de coaching en begeleiden uit te besteden aan onze professionals.

  • Het hoge ziekteverzuim zorgt ervoor dat een meewerkend coach vaak weer ingezet als pedagogisch werker op het moment dat er een personeelstekort ontstaat.
  • Het uitbesteden van de coachingsuren verlaagt de loonkosten. Als kinderopvanghouder betaal je bij het uitbesteden uitsluitend de kosten van de coachingsuren en ben je niet gebonden aan een langdurige arbeidsovereenkomst met het risico op ziekteverzuim en doorbetaling tijdens vakantie.
  • Tijdens ziekte en verlof van de externe coach is er altijd een vervanger beschikbaar.
  • De externe coach heeft en blijft zich ontwikkelen in de coachingsvaardigheden en methoden.

Afhankelijk van de leervraag van een medewerker kan er gekozen worden voor coaching on the job, VIB (video interactie begeleiding), de online leeromgeving of een op de medewerker afgestemde begeleidingsvorm. Het voornaamste doel van coaching en begeleiding is om vanuit de eigen kracht van de medewerker te werken aan een persoonlijk doel waarbij het didactisch en pedagogisch handelen optimaal wordt verrijkt.

Naast het coachen en begeleiden van de individuele medewerker kan een organisatie ervoor kiezen om een groep of een team coaching en begeleiding aan te bieden. Hierbij gaat het realiseren van de door de organisatie opgestelde doelen, zoals het implementeren van beleidsstukken, borging van protocollen of werken met een specifieke methode.

Graag denken wij met u mee over wat de meest efficiënte en effectieve manier is uw coachingsbeleid in te zetten. U kunt ons vrijblijvend bereiken via info@crescatconsultancy.nl.