Werken met baby’s

Kwaliteitseisen wet IKK

In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s voldoet aan deze criteria en staat dan ook op de lijst met scholingsaanbod. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje trainingen op onze website.