Wet IKK 2018

Wet IKK: 5 belangrijke maatregelen voor pm’ers
De Eerste Kamer stemt op 21 maart over de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Als zij akkoord gaan, gaat er vanaf 1 januari 2018 veel veranderen. Vakbond FNV zette op een rij welke 5 van de 21 maatregelen de grootste impact hebben voor pedagogisch medewerkers.

Welke maatregelen in de Wet IKK hebben een (redelijk) grote impact op pedagogisch medewerkers?

•Minder baby’s per pm’er
De kwaliteit van babyopvang moet omhoog. Baby’s zijn kwetsbaar en daarom willen minister Asscher en de branchepartijen die het IKK-akkoord met hem sloten de beroepskracht-kindratio (bkr) op deze groepen aanpassen. Pm’ers krijgen de zorg over maximaal drie baby’s in plaats van vier. Dat heeft grote gevolgen, niet alleen voor babygroepen maar ook voor verticale groepen.

Vaste gezichten voor baby’s
Nog een maatregel om de kwaliteit van de babygroep te verbeteren is om baby’s maximaal twee vaste gezichten te geven. Dit mogen er nu nog drie zijn. De regel geldt ook nu weer voor beide groepen, horizontaal en verticaal. De afspraak is dat er voor baby’s altijd een vast gezicht op de groep is. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor je rooster of arbeidsovereenkomst.

Coaching
Alle pedagogisch medewerkers hebben recht om gecoacht te worden door een pedagogisch coach. Deze persoon moet minimaal hbo opgeleid zijn. Naast het begeleiden van pm’ers wordt deze coach ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid. Omdat het voor organisaties best pittig is om voor 1 januari 2018 aan deze maatregel te voldoen, is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2019.

Vrijwilligers tellen niet mee voor de bkr
Deze maatregel is bedoeld om beroepskrachten altijd voor te laten gaan op vrijwilligers. Vrijwilligers mogen nog altijd ingezet worden, maar dit mag nooit ten koste gaan van een pedagogisch medewerker. Zij mogen dus alleen boven de formatie worden ingezet. Deze maatregel is zeker ook relevant voor de bso waar vrijwilligers straks alleen ter ondersteuning van de pm’er ingezet mogen worden. Niet als tweede kracht.

Afwijken van de bkr
Het blijft ook na 1 januari 2018 mogelijk om af te wijken van de beroepskracht-kindratio voor 3 uur per dag. Nu gebeurt dat ook en kiezen organisaties er bijvoorbeeld voor om rond de pauzes of aan de randen van de dag één pm’er op de groep te zetten. Asscher en de branchepartijen willen af van het ad-hocbeleid van organisaties waardoor ouders en pm’ers niet weten waar ze aan toe zijn. De begin- en eindtijd van de 3-uursregeling moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. En de GGD kan er gemakkelijker op controleren. De 3-uursregel geldt alleen voor locaties die minimaal 10 uur opvang per dag bieden.

Is uw beleid aangepast op de Wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang? Neem contact op via info@crescatconsultancy.nl.